Krivak & Co

Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Sme veľmi odporúčanou advokátskou kanceláriou v oblasti verejného obstarávania

Poskytujeme právne služby v oblasti verejného obstarávania významným klientom, ktorých sme úspešne previedli verejnými obstarávaniami v hodnote niekoľkých stoviek miliónov eur.

Naši experti a expertky na verejné obstarávanie sa tejto oblasti práva venujú viac ako desať rokov. Dokážu nielen kvalifikovane participovať na tvorbe dokumentácie či ponúk a riešiť právne problémy v priebehu procesu verejného obstarávania, ale aj úspešne zastupovať klientov v súdnych sporoch proti rozhodnutiam Úradu pre verejné obstarávanie vrátane rozhodnutí o uložení pokút.

Našim klientom sme tiež úspešne pomohli brániť sa voči záverom kontrol verejných obstarávaní riadiaceho orgánu MIRRI. Kvalitnou, dôslednou a vysoko odbornou argumentáciou sme presvedčili riadiaci orgán, že klient zákon o verejnom obstarávaní neporušil, čím sme klientom zachránili státisíce eur z eurofondov.

NAŠE ÚSPECHY