Krivak & Co

Martin Baláž

Advokát s 10-ročnou praxou

„… today is the tomorrow you worried about yesterday and all is well …“

Som advokátom kancelárie Krivak & Co. Absolvoval som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde som v roku 2007 získal titul magister (Mgr.) a v roku 2008 titul doktor práv (JUDr.).

V roku 2010 som úspešne ukončil štúdium medzinárodného a európskeho obchodného práva na Právnickej fakulte Universiteit van Amsterdam v Holandsku (LL.M.).

Zameriavam sa na obchodné a občianske právo, najmä s dôrazom na sporovú agendu. Okrem slovenčiny poskytujem právne služby aj v angličtine.

ŠPECIALIZÁCIA

Zastupovanie v civilných súdnych sporoch vrátane sporového poradenstva.

KONTAKT