Krivak & Co

Služby

NAŠE SLUŽBY

Zameriavame sa na civilné právo

Naši právnici dôkladne poznajú špecifiká slovenského právneho a podnikateľského prostredia a dokážu ich využiť pri poskytovaní služieb.

Znalosti a skúsenosti advokátskej kancelárie Krivak & Co, s. r. o. pokrývajú všetky hlavné právne oblasti. Nižšie uvádzame hlavné oblasti práva, v ktorých poskytujeme právne služby najčastejšie. Sme však schopní poskytnúť právne služby v celom spektre verejného aj súkromného práva, vrátane trestného práva, konkurzného práva, práva duševného vlastníctva či práva medzinárodného obchodu.

Hlavné piliere našej odbornosti sú: