Krivak & Co.

Legal news

Príbeh z verejného obstarávania, ktorý nie je rozprávkou

Bolo raz jedno verejné obstarávanie, ktorého sa zúčastnili dvaja uchádzači. Jedného uchádzača verejný obstarávateľ z verejného obstarávania vylúčil, pretože nedokázal vysvetliť mimoriadne nízku ponuku. Vylúčený uchádzač podal proti svojmu vylúčeniu námietky na Úrad pre verejné obstarávanie. Námietky nie sú zadarmo, stoja zloženie kaucie v peniazoch.   Úrad rozhodol tak, že konanie zastavil…

[df-share-content]

Podielové spoluvlastníctvo – ako sa ho zbaviť?

S bratom sme zdedili po matke rodinný dom, pričom na dome bolo zriadené vecné bremeno – právo dožitia nášho otca. V dome zostal žiť brat a náš otec. Ja žijem so svojou rodinou v samostatnom rodinnom dome v inom meste. Od smrti matky ubehlo viac ako 10 rokov a minulý…

[df-share-content]

Roja y amarilla son bienvenidos con nosotras

A nuestros clientes prestamos completos servicios jurídicos en caso de constitución, fusión, traslado de una empresa o trabajador autónomo en el comercio a Eslovaquia. Preparamos la documentación necesaria, registramos su instauración, transferencia, cambio o fusión de empresas o trabajadores autónomos en el comercio en todos los registros estatales, incluidos los…

[df-share-content]

Čo hrozí futbalistom za hryzenie protihráčov na ihrisku?

Tento týždeň odohral Slovan Bratislava zápas prvého predkola Ligy majstrov s luxemburským FC Swift Hesperange. Viac ako remíza však zarezonovalo uhryznutie hráča Nega Ekofa Jurajom Kuckom.   Aké sú vlastne v tomto prípade pravidlá a čo hrozí hráčovi, ktorý sa takto správa na ihrisku?   Prvým krokom je vyvodenie zodpovednosti v rámci samotného…

[df-share-content]

Práva a povinnosti profesionálneho športovca

Tak ako rastie význam športu v celospoločenských vzťahoch, rastie aj význam jeho právnej regulácie.   Právne vzťahy profesionálnych športovcov V rámci výkonu športovej činnosti sú významnými najmä vzťahy medzi športovcom a jeho agentom, športovým klubom, zväzom, sponzorom, vzťahy vznikajúce v oblasti zodpovednosti za škodu alebo za úraz a právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s rozhodovacími procesmi…

[df-share-content]

Problematika udelenia štátneho občianstva Slovenskej republiky

Na základe Európskeho dohovoru o občianstve a zákone o štátnom občianstve je možné pre dieťa rodičov s odlišným štátnym občianstvom nadobudnúť obe občianstva svojich rodičov. Existujú však dve výnimky z týchto pravidiel, a to medzinárodná zmluva s Ruskou federáciou a medzinárodná zmluva s Maďarskom. I keď rozpor medzi týmito medzinárodnými zmluvami a slovenským zákonom o štátnom občianstve je…

[df-share-content]

Veľký úspech tímu Právnickej fakulty TRUNI na JESSUP European Friendly v Ženeve

Tím študentov a študentiek Právnickej fakulty TRUNI, s ktorou sme nadviazali spoluprácu, sa zúčastnil na JESSUP European friendly v Ženeve, kde zo štyroch zápasov (Viedeň (ktorá súťaž vyhrala), Cyprus, Island a Karlova Univerzita v Prahe) vyhrali tri, a jeden s Viedňou prehrali len s malým rozdielom.   Študenti tak celkovo skončili na 6. mieste z 19 tímov a čo…

[df-share-content]

Spolupráca s Trnavskou univerzitou v Trnave

Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo uzavrieť spoluprácu s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, ktorej hlavnou náplňou bude podpora študentov práva pri klinickom právnickom vzdelávaní počas rokov 2023 a 2024.   Študenti budú mať okrem iného aj možnosť prostredníctvom našej webovej stránky publikovať svoje články na aktuálne témy…

[df-share-content]

Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 01. júna 2023

S účinnosťou od 1. júna 2023 sa mení Zákonník práce. Menia sa najmä ustanovenia týkajúce sa príplatkov za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska a tiež príplatkov za prácu v neštandardnom pracovnom čase.   Hlavným cieľom zákonodarcu bolo najmä zmeniť určovanie výšky príplatkov ku mzde, ktoré boli v minulosti zákonom č. 294/2020 Z. z.…

[df-share-content]

Zateká mi do bytu a správca aj po mojich sťažnostiach nekoná. Ako si poradiť?

Bývam v podkrovnom byte, do ktorého zateká a na strope sa objavili plesne, o čom som informoval správcu. Ten však nekoná. Musím opravu strechy uhradiť sám alebo musím presvedčiť ostatných vlastníkov bytového domu, aby sa poskladali na opravu? A čo plesne? Môžem žiadať o príspevok na ich odstránenie a vymaľovanie bytu?   V prípade akejkoľvek havárie alebo…

[df-share-content]

CHCETE DOSTÁVAŤ UPOZORNENIE NA NOVÝ PRÍSPEVOK?