Krivak & Co.

Legal news

Ako dosiahnuť hospodárne, efektívne a účelné verejné obstarávanie

Cieľom tohto článku je poskytnúť komplexný pohľad na verejné obstarávanie v širšom slova zmysle, ktoré ak je od začiatku do konca dobre nastavené, zabezpečí, aby verejný obstarávateľ obstarával tovary, služby a stavebné práce rovnako hospodárne, efektívne a účelne ako úspešná súkromná firma. Pod verejným obstarávaním v širšom slova zmysle je potrebné rozumieť proces začínajúci […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Ako sa brániť proti znaleckému posudku?

Spoločnosť vedie spor, v ktorom protistrana predložila znalecký posudok. Je možné sa proti záverom znaleckého posudku brániť? Áno je. Znalecký posudok je dôkaz ako každý iný, ku ktorému má strana sporu právo vyjadriť sa. Okrem toho, znalecký posudok vypracúva človek, ktorý jednak nie je neomylný a tiež nemusí byť vždy […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zmeny v legislatívnom procese v auguste

Návrh zákona z 18.8.2020 Text návrhu zákona (vlastný materiál) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) Vypracovalo: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Spolugestor, spolupredkladateľ: Národná banka Slovenska  (ďalej len […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Čo mám robiť, keď som dovolil kamarátovi vziať si spotrebný úver na moje meno a on ho potom prestal splácať?

Ján  pomohol  kamarátov  Otovi v núdzi tak, že mu založil účet v banke na svoje meno. Dal mu bankovú kartu a prístup k Internet bankingu. Oto si potom zmenil v Internet bankingu údaje tak, že všetky informácie chodili na jeho e-mailovú adresu a jeho telefónne číslo. Potom si takto Oto zobral spotrebný úver na Jánove meno. […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zmeny v legislatívnom procese v júli

Návrh zákona z 15.07.2020 Aktualizované Text zákona Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Ako sa môže konateľ zbaviť zodpovednosti za škodu?

1. Voči konateľovi v spoločnosti s ručením obmedzeným si spoločnosť chce uplatniť náhradu škody za to, že konateľ podpísal nevýhodnú úverovú zmluvu. Ako sa môže konateľ zbaviť tejto zodpovednosti za škodu?
2. Voči konateľovi v spoločnosti s ručením obmedzeným si spoločnosť chce uplatniť náhradu škody, ktorá vznikla spoločnosti v dôsledku zaplatenej pokuty za nepodanie daňového priznania včas. Ako sa môže konateľ zbaviť tejto zodpovednosti za škodu?

[df-share-content]

Právnické povolania

Orientujete sa v právnických profesiách? Viete, aký je rozdiel medzi podnikovým právnikom, advokátom, koncipientom, notárom, exekútorom, prokurátorom, sudcom, súdnym úradníkom a vyšetrovateľom? Je možné požiadať o právnu radu akéhokoľvek právnika? Mal by mať právnik titul JUDr.? Na Slovensku študujú všetci právnici na rovnakom type vysokej školy.  Je to právnická fakulta, […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Novela zákona o zájazdoch v súvislosti s COVID-19

Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. 170/2018 Z Dôvodovej správy: Návrh zákona reaguje na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených […]Pozrieť viac

[df-share-content]

Zmeny v legislatívnom procese v júni

Návrh zákona zo 4.6.2020 Text návrhu Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vsúvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

[df-share-content]

Novela Trestného zákona

Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Predkladateľ : Ministerstvo spravodlivosti SR) Z Dôvodovej správy: Návrh zákona má zabezpečiť efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie  jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie […]Pozrieť viac

[df-share-content]

CHCETE ODOBERAŤ LEGAL NEWS?

ARCHÍV