Krivak & Co.

Legal news

Kladieme dôraz na našu spoločenskú zodpovednosť

My v Krivak & Co vnímame dôležitosť postavenia právničiek, právnikov, advokátok a advokátov v spoločnosti a kladieme dôraz na našu spoločenskú zodpovednosť. Okrem každodennej práce pre klientov a klientky sa snažíme byť prínosom aj pre širšie spoločenstvo, a to  najmä v témach spravodlivosti a ľudských práv vrátane rovnosti a nediskriminácie. Aj preto sa v týchto…

[df-share-content]

Právnická kancelária Krivak & Co vrátila ocenenie Právnická firma roka

Vo štvrtok 25. apríla 2024 získala advokátska kancelária Krivak & Co už po piatykrát prestížnu cenu Právnická firma roka, a to v kategórii Pro Bono & CSR. „Hoci nás cena veľmi potešila, vrátili sme ju. Ozvalo sa nám mnoho ľudí a pýtalo sa, prečo sa tak stalo. Vrátenie ceny nie…

[df-share-content]

Absencia práva prechodu a prejazdu cez susediaci pozemok – ako ju riešiť?

Ak sa chytáte kúpiť, či predať nehnuteľnosť, okrem preverenia jej pravdepodobných notoricky známych právnych vád, odporúčame sa zaoberať aj prístupom k nehnuteľnosti a akým spôsobom je zabezpečený príjazd motorových vozidiel k nej.   Zo stavebného zákona vyplýva, že každá nehnuteľnosť musí byť prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie. V praxi však môžu…

[df-share-content]

Čo prináša nová smernica EÚ o transparentnosti v odmeňovaní

V máji 2023 bola na pôde EÚ prijatá nová smernica týkajúca sa rovného odmeňovania žien a mužov. Ide o Smernicu 2023/970, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania (ďalej len „smernica“). Hoci termín na transpozíciu…

[df-share-content]

Ako si vybrať advokátsku kanceláriu?

Výber vhodnej advokátskej kancelárie je dôležitým krokom pri riešení právnych záležitostí. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť pri rozhodovaní.   Veľkosť a personálne zloženie kancelárie: Pozrite si webovú stránku kancelárie, prípadne iný zdroj, a presvedčte sa, kto v skutočnosti za advokátskou kanceláriou stojí. Kancelária strednej veľkosti zložená prevažne z expertov, expertiek…

[df-share-content]

Ako vymáhať pohľadávky lacnejšie?

Pri príležitosti siedmeho výročia (áno, už!) účinnosti zákona o upomínacom konaní mnohí laici stále nepostrehli existenciu tohto prostriedku súdnej ochrany svojich práv spočívajúcich v neuspokojených peňažných nárokoch. Konanie podľa tohto zákona je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku s výlučnou kauzálnou príslušnosťou Okresného súdu Banská Bystrica a prebieha len…

[df-share-content]

Príbeh z verejného obstarávania, ktorý nie je rozprávkou

Bolo raz jedno verejné obstarávanie, ktorého sa zúčastnili dvaja uchádzači. Jedného uchádzača verejný obstarávateľ z verejného obstarávania vylúčil, pretože nedokázal vysvetliť mimoriadne nízku ponuku. Vylúčený uchádzač podal proti svojmu vylúčeniu námietky na Úrad pre verejné obstarávanie. Námietky nie sú zadarmo, stoja zloženie kaucie v peniazoch.   Úrad rozhodol tak, že konanie zastavil…

[df-share-content]

Podielové spoluvlastníctvo – ako sa ho zbaviť?

S bratom sme zdedili po matke rodinný dom, pričom na dome bolo zriadené vecné bremeno – právo dožitia nášho otca. V dome zostal žiť brat a náš otec. Ja žijem so svojou rodinou v samostatnom rodinnom dome v inom meste. Od smrti matky ubehlo viac ako 10 rokov a minulý…

[df-share-content]

Roja y amarilla son bienvenidos con nosotras

A nuestros clientes prestamos completos servicios jurídicos en caso de constitución, fusión, traslado de una empresa o trabajador autónomo en el comercio a Eslovaquia. Preparamos la documentación necesaria, registramos su instauración, transferencia, cambio o fusión de empresas o trabajadores autónomos en el comercio en todos los registros estatales, incluidos los…

[df-share-content]

Čo hrozí futbalistom za hryzenie protihráčov na ihrisku?

Tento týždeň odohral Slovan Bratislava zápas prvého predkola Ligy majstrov s luxemburským FC Swift Hesperange. Viac ako remíza však zarezonovalo uhryznutie hráča Nega Ekofa Jurajom Kuckom.   Aké sú vlastne v tomto prípade pravidlá a čo hrozí hráčovi, ktorý sa takto správa na ihrisku?   Prvým krokom je vyvodenie zodpovednosti v rámci samotného…

[df-share-content]

CHCETE DOSTÁVAŤ UPOZORNENIE NA NOVÝ PRÍSPEVOK?