Krivak & Co.

Legal news

Je zmluva alebo plná moc podpísaná odvolaným konateľom platná?

Dňa 18.7.2019 sme podpisovali kontrakt s naším obchodným partnerom. Pri podpise kontraktu sme si v Obchodnom registri overili, že konateľ je oprávnený konať za spoločnosť. Spoločnosť má teraz nového konateľa a odmietla nám uhradiť v kontrakte dohodnuté platby. Nový konateľ tvrdí, že predchádzajúci konateľ bol odvolaný…

[df-share-content]

Elektronické podpisovanie pracovných zmlúv

V našej firme uvažujeme o úplnej digitalizácii všetkých dokumentov. Chceme v čo najväčšej miere eliminovať vytváranie a uchovávanie informácií v papierovej podobe. Už dávno prijímame objednávky a vystavujeme faktúry za naše služby len v elektronickej forme. Podobne sme si zvolili možnosť elektronickej komunikácie a fakturácie u všetkých našich dodávateľov. Prevádzkujeme úspešný e-shop, pri elektronizácii našej hlavnej činnosti sme nenarazili na žiaden…

[df-share-content]

Predaj spoločného bytu po zániku BSM a rozdelenie kúpnej ceny

S manželkou sme sa rozviedli v roku 2016. Počas manželstva sme si spolu kúpili byt. Kúpu bytu sme financovali hypotékou. Po rozvode sme bezpodielové spoluvlastníctvo manželov formálne nevysporiadali, okrem bytu sme nič podstatné nevlastnili. Bývalá manželka sa odsťahovala do iného mesta, ja som zostal bývať v spoločnom byte a naďalej som platil …

[df-share-content]

Ako sa brániť proti porušeniu predkupného práva spoluvlastníkom?

Vlastníme spoluvlastnícky podiel k pozemku spolu s viacerými vlastníkmi. Jeden zo spoluvlastníkov predal svoj podiel bez toho, aby nás oslovil a ponúkol svoj spoluvlastnícky podiel na predaj nám. Myslíme si správne …

[df-share-content]

Zmeny v legislatívnom procese v decembri

Zákon z 8. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmena zákona osobitne reaguje na aktuálne požiadavky Európskej Komisie, podľa ktorých je potrebné pristúpiť k urýchlenej realizácii legislatívnych opatrení v súvislosti s úpravou pobytových…

[df-share-content]

Zákaz pracovať pre konkurenciu (konkurenčná doložka) v Zmluve o spolupráci

Naša rodinná firma vyrába drevené výrobky, ktoré majú špecifický motív a dizajn. Pri ich výrobe používame vlastné technické postupy, ktoré považujeme za náš know-how. Keďže sa dopyt po našich výrobkoch zvyšuje, rozširujeme produkciu a …

[df-share-content]

Monitorovanie a kontrola pracovného e-mailu zamestnanca

Vlastním firmu, ktorá v rámci svojej činnosti komunikuje so zákazníkmi na oddelení zákazníckej podpory. Náplň práce zamestnancov je odpovedať na dopyty zákazníkov prostredníctvom pracovnej e-mailovej adresy vytvorenej pre každého zamestnanca osobitne. Domnievam sa, že môj zamestnanec vo svojom pracovnom čase komunikuje so svojimi blízkymi prostredníctvom pracovného e-mailu. V našej spoločnosti je …

[df-share-content]

Úhrada poplatku na základe listu s názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného registra“

Som konateľom spoločnosti s ručeným obmedzením. Na adresu mojej spoločnosti doručila firma Obchodný register s.r.o. list s názvom „Oznámenie o zápise do Obchodného registra“. K oznámeniu bol pripojený výpis z obchodného registra mojej spoločnosti a poštová poukážka na úhradu sumy 133,- Eur. Nerozumiem, prečo mi obchodný register posiela oznámenia a žiada odo mňa úhradu poplatku. Mám poplatok uhradiť?

[df-share-content]

Zmeny v legislatívnom procese v novembri

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Týmto návrhom sa navrhuje vypustenie § 56 ods. 1 písm. g Notárskeho poriadku, ktorý zveruje notárovi kompetenciu osvedčovať vyhlásenia o vydržaní a tiež vypustenie §…

[df-share-content]

Je zamestnávateľ povinný požadovať od zamestnanca negatívny test?

Cez víkend 31. októbra a 1. novembra sa konalo celoplošné testovanie na vírus COVID-19 „Spoločná zodpovednosť“. Vieme že niektorí naši zamestnanci sa ho nezúčastnili. Sú to zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z domu, charakter ich práce to neumožňuje. Sme povinní vyžadovať od zamestnancov preukázanie sa negatívnym testom? Hrozí nám pokuta, ak negatívny test vyžadovať nebudeme? …

[df-share-content]

CHCETE DOSTÁVAŤ UPOZORNENIE NA NOVÝ PRÍSPEVOK?


ARCHÍV