Krivak & Co.

Legal news

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Novela zákona o verejnom obstarávaní Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sa podľa dôvodovej správy sleduje dosiahnutie štyroch hlavných cieľov, a to zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania, revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ, zrýchlenie procesu…

[df-share-content]

Zmeny v legislatívnom procese v máji

Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže Zákonom sa na základe požiadaviek smernice EÚ 2019/1 harmonizuje pojem podnik a podnikateľ (z ang. undertaking). Podnikateľom sa podľa zákona rozumie entita, ktorá vykonáva hospodársku činnosť, alebo ak ide o jej činnosť a konanie, ktoré súvisí alebo môže súvisieť so súťažou, bez ohľadu na jej…

[df-share-content]

How to properly deliver a foreign judicial document to an addressee residing in Slovakia

Our embassy represents one of the EU member states in Slovakia and has been asked by our domestic court to deliver that court’s decision in a family matter to a Slovak citizen now living in Slovakia. Our court sent us a form…

[df-share-content]

Nová možnosť samospráv zabrániť hrozbe prerušenia poskytovania dopravných služieb vo verejnom záujme

Problematika verejnej autobusovej dopravy na Slovensku je špecifická. Samosprávy, ktoré autobusovú dopravu zabezpečujú, sa v tejto oblasti aktuálne potýkajú s viacerými problémami. Nie je to len rast cien a výpadok tržieb za prepravu cestujúcich kvôli opatreniam…

[df-share-content]

Ochrana učebného programu

Vytvoril som vlastný program, na základe ktorého učím deti španielčinu. Súčasťou programu sú učebné pomôcky a materiály. Podľa programu učím predovšetkým ja sám, ale záujemcom ho sprístupňujem aj prostredníctvom svojej internetovej stránky za poplatok. Program propagujem pod vlastným logom, ktorého súčasťou sú špecifické kreslené postavičky. Postavičky sú aj v učebných pomôckach a materiáloch. O program je záujem a tak by som ho rád ochránil…

[df-share-content]

Je lepšie online kúpený produkt vrátiť alebo reklamovať?

Prečítala som si Váš minulotýždňový príspevok k možnostiam postupu, ak má podľa môjho názoru produkt kúpený online nedostatočnú kvalitu. Stalo sa mi niečo podobné. Kúpila som si produkt v e-shope, vyskúšala som ho a nefungoval správne. Vôbec mi nenapadlo, aby som v takom prípade produkt vrátila v 14 dňovej lehote. Automaticky som zareagovala tak, že produkt má vadu, tak je potrebné ho reklamovať. To som aj urobila a po 30 dňoch som od predajcu dostala odpoveď, že produkt vadný nie je…

[df-share-content]

Aké sú možnosti, ak produkt kúpený online nie je v bežnej kvalite?

Kúpil som si herný notebook v e-shope na základe parametrov a vlastností opísaných predajcom na webovej stránke. Po doručení notebooku som zistil, že zvuk a obraz notebooku nezodpovedajú kvalite, ktorú som očakával a ktorú by mal mať. Notebook som reklamoval. Výsledkom reklamácie bol záver predajcu, že notebook nemá vady a nie je dôvod na opravu, ani na výmenu zariadenia. Predajca tvrdí, že ním deklarovaná kvalita notebooku je zachovaná a zodpovedá bežnej kvalite. S výsledkom reklamácie nie som spokojný…

[df-share-content]

Zmeny v legislatívnom procese v apríli

Novela Trestného poriadku Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá na rokovanie návrh zákona, ktorým sa menia podmienky a lehoty trvania väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku (tzv. kolúzna väzba) a výslovne sa v zákone ustanovuje vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu…

[df-share-content]

Dvojité občianstvo pre dieťa narodené v Ruskej federácii

Na Vašej stránke som našiel usmernenie k získaniu občianstva pre dieťa narodené v cudzine. Vo Vašom príspevku sa hovorí o dieťati narodenom v USA. Predpokladám,  že postup je rovnaký všade. Som občan SR a moja žena je občiankou Ruskej federácie. V Rusku sa nám narodil v októbri syn. V apríli som sa bol na konzulárnom oddelení SR v Moskve spýtať na potrebné dokumenty pre zápis do matriky. Informovali ma, že som premeškal lehotu 90 dní určenú na vybavenie občianstva pre dieťa. A teraz môj syn už nemôže nadobudnúť občianstvo “po krvi”, ale musí žiť na Slovensku 5 rokov a splniť ďalšie podmienky ako ktokoľvek iný…

[df-share-content]

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov o zmene správcovskej spoločnosti

V našom dome máme 25 bytov a nebytových priestorov. Potrebujeme v najbližšej dobe uskutočniť schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pretože sme dali výpoveď správcovskej spoločnosti a výpovedná lehota uplynie ku koncu mája. Nemôžeme sa však stretnúť na schôdzi, na ktorej by sme diskutovali o kandidátoch na nového správcu, pretože nám to aktuálne protipandemické opatrenia nedovoľujú. Predpokladáme, že môžeme nového správcu bytového domu ustanoviť v písomnom hlasovaní. Ako to máme urobiť a čo ak sa nám nepodarí zorganizovať písomné hlasovanie do konca výpovednej lehoty? Kto bude vykonávať správu domu potom?…

[df-share-content]

CHCETE DOSTÁVAŤ UPOZORNENIE NA NOVÝ PRÍSPEVOK?


ARCHÍV