Krivak & Co

Štipendijný program

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

„Budem spokojný, keď bude mať náš program aspoň sto štipendistov“ JUDr. Martin Krivák

Cieľom projektu je podporovať talentované deti zo sociálne znevýhodnených podmienok, aby s dobrým prospechom absolvovali základnú, strednú alebo umeleckú školu. Chceme prispievať k tomu, aby najmä (ale nielen) rómske deti uvideli svoje možnosti a dostali šancu lepšie žiť.

Iniciátorom a garantom projektu je Martin Krivák. Podnietila ho k tomu práca Idy Kelarovej. Nás, ostatných členov kancelárie, projekt nadchol. Najmä potom, ako sme sami boli v kontakte s pani Idou, s deťmi z Čhavorenge a pocítili ich energiu, talenty a snahu.

Veríme, že vzdelanie, ktoré títo mladí ľudia aj s našou pomocou získajú, zvýši šance na zlepšenie ich životných podmienok a priblíži ich k dôležitým príležitostiam.

O štipendium sa môžu uchádzať hlavne žiaci základných a stredných škôl, ktorí sú talentovaní v akejkoľvek oblasti a ktorí chcú pracovať na svojom vzdelaní s veľkým odhodlaním, nasadením a nadšením.

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám konkrétne otázky, prípadne Vašu motiváciu na adresu: office@krivak.sk a do predmetu uveďte heslo „Štipendijný program“.

KOMUNITNÉ PROJEKTY

Dostalo sa nám dostatok zdravia, vzdelania, práce, máme strechu nad hlavou a uvedomujeme si, že nejde o samozrejmosť.

Chceme sa s týmito výsadami podeliť