Krivak & Co

Karpaty Tour

KARPATY TOUR

Spoločensko-športová akcia Karpaty Tour nám robí dobrú reklamu

Karpaty Tour je každoročné júlové stretnutie našich klientov a priateľov Martina Kriváka, ktorí sú zároveň prívržencami horskej cyklistiky. Martin prvýkrát zorganizoval túto víkendovú akciu pred viac ako dvadsiatimipiatimi rokmi a odvtedy sa konala každý rok. Pribúdali partnerky a partneri, deti, širšie rodiny, noví klienti a klientky, noví priatelia a priateľky. Martin Krivák sa teší, že deti účastníkov chodia na túto akciu rady a pomáhajú mu s prípravou programu.

Posledné roky sa Karpaty Tour zúčastňuje okolo 80 cyklistov a cyklistiek. Je to veľká spoločensko-športová akcia, na ktorej sa okrem športu vždy aj spieva a tancuje. Jednoducho sa utužujú priateľstvá a vzťahy. Naši klienti sú aj naši priatelia a priateľky.

KOMUNITNÉ PROJEKTY

Dostalo sa nám dostatok zdravia, vzdelania, práce, máme strechu nad hlavou a uvedomujeme si, že nejde o samozrejmosť.

Chceme sa s týmito výsadami podeliť