Krivak & Co

Karpaty Tour

KARPATY TOUR

Spoločensko-športová akcia Karpaty Tour nám robí dobrú reklamu

Karpaty Tour je každoročné júlové stretnutie našich klientov a priateľov Martina Kriváka, ktorí sú zároveň prívržencami horskej cyklistiky. Prvýkrát zorganizoval Martin túto víkendovú akciu pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy sa konala každý rok. Pribúdali manželky, deti, širšie rodiny, noví klienti, noví priatelia. Martin Krivák sa teší, že deti účastníkov chodia na túto akciu rady a pomáhajú mu s prípravou programu.

20. ročníka v júli 2017 sa zúčastnilo skoro 100 cyklistov. Je to veľká spoločensko-športová akcia, na ktorej sa okrem športu vždy aj spieva a tancuje. Jednoducho sa utužujú priateľstvá a vzťahy. Naši klienti sú naši priatelia. Ak Vás to zaujalo, pozrite viac na http://karpaty-tour.sk/

KOMUNITNÉ PROJEKTY

Dostalo sa nám dostatok zdravia, práce, máme strechu
nad hlavou a žijeme v nadbytku

Chceme sa s týmito výsadami podeliť