Krivak & Co

Advokátske služby
Pro Bono

ADVOKÁTSKE SLUŽBY PRO BONO

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo znevýhodneným osobám

Vo vybraných prípadoch poskytujeme bezplatné právne služby znevýhodneným osobám a mimovládnym organizáciám.

Pracujeme aj na prípadoch osôb a s osobami, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii alebo čelia problému, ktorý odráža systémové zlyhania.

Prostredníctvom občianskeho združenia Proti prúdu napríklad pomáhame ľuďom bez domova. V minulosti sme boli súčasťou projektu Advokáti Pro Bono pod záštitou Nadácie Pontis, v ktorom sme radili najmä nepočujúcim ľuďom a zameriavali sa na systémové zmeny legislatívy.

Myslíme si, že je potrebné venovať sa aj témam, ktoré nie sú v centre záujmu politikov a političiek a niekedy ani verejnosti, a prispievať k tomu, aby spoločnosť nebola ľahostajná k znevýhodneným osobám a skupinám. Poskytovanie Pro Bono služieb považujeme za náš osobný prínos spoločnosti a jednotlivcom, ale aj za spôsob, ako sa správať spoločensky zodpovedne.

Dostalo sa nám dostatok zdravia, vzdelania, práce, máme strechu nad hlavou a uvedomujeme si, že nejde o samozrejmosť.

Chceme sa s týmito výsadami podeliť