Krivak & Co

Advokátske služby
Pro Bono

ADVOKÁTSKE SLUŽBY PRO BONO

Poskytujeme bezplatné právne poradenstvo znevýhodneným osobám

Bezplatne poskytujeme právne služby znevýhodneným osobám a mimovládnym organizáciám, ktoré to potrebujú.

Prostredníctvom občianskeho združenia Proti prúdu pomáhame ľuďom bez domova. Pracujeme aj na prípadoch priamo s jednotlivcami, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

V minulosti sme boli súčasťou projektu Advokáti Pro Bono pod záštitou Nadácie Pontis, radili sme najmä nepočujúcim a orientovali sme sa na systémové zmeny legislatívy.

Myslíme si, že je potrebné sa venovať aj menej populárnym témam a prispievať k tomu, aby spoločnosť nebola k znevýhodneným osobám ľahostajná. Poskytovanie Pro Bono služieb považujeme za náš osobný prínos spoločnosti a jednotlivcom.

KOMUNITNÉ PROJEKTY

Dostalo sa nám dostatok zdravia, práce, máme strechu
nad hlavou a žijeme v nadbytku

Chceme sa s týmito výsadami podeliť