Krivak & Co

Marianna Čopíková

Advokátka s 5-ročnou praxou

„Vo svojom živote získate všetko, čo chcete, ak pomôžete iným ľuďom získať to, čo chcú oni“ Zig Zaglar

Členkou tímu Krivak & Co som sa stala po absolvovaní Právnickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v júli 2013. Skúsenosti s právom som získavala už počas štúdia, pretože právo je moja vášeň. Absolvovala som odbornú stáž v trestnej kancelárii okresného súdu, trvalejšie som pracovala v Exekučnom úrade JUDr. Romana Fogtu a v Krivak & Co som bola na letnej stáži. Získala som tak dobrý rozhľad a kontakt s rozmanitými právnymi prípadmi a s rôznymi perspektívami ich riešenia.

Môj záujem o všetky aspekty práva trvá aj počas môjho koncipientskeho pôsobenia v Krivak & Co. Preto poskytujem poradenstvo v rôznych oblastiach občianskeho, obchodného a správneho práva. Mám skúsenosti so zastupovaním poškodených v trestnom konaní.

Vo vzťahu s klientom mi záleží na dôvere, na dobrej komunikácii a na spokojnosti klienta. Keď pracujem na prípade, zohľadňujem všetky jeho aspekty, aby som pomohla klientovi dosiahnuť to najlepšie riešenie.

ŠPECIALIZÁCIA

Právne poradenstvo pri riešení sporov v rámci civilného práva, zastupovanie klienta v dedičských, exekučných, spotrebiteľských, rodinných veciach, prevody nehnuteľností, pozemkové právo a reštitúcie.

KONTAKT