Krivak & Co

Marián Gabriž

Advokát s 5-ročnou praxou

„Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva“ Albert Einstein

Som advokátom advokátskej kancelárie Krivak & Co. Predtým som začínal ako právny asistent a neskôr advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii Krivak & Co. V roku 2012 som absolvoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave.

V advokátskej kancelárii Krivak & Co sa venujem hlavne obchodnému a občianskemu právu. Právne služby poskytujem v slovenskom aj anglickom jazyku.

Pri svojej práci sa sústreďujem na komplexné riešenie prípadov a dôkladné štúdium, čo mi pomáha dosiahnuť priaznivé a spravodlivé výsledky pre klientov.

ŠPECIALIZÁCIA

Právo obchodných spoločností a úprava vzťahov medzi spoločníkmi, príprava a pripomienkovanie zmlúv, práva cestujúcich v leteckej doprave.

KONTAKT