Krivak & Co

Jana Štulrajterová

ADVOKÁTKA S 20-ROČNOU PRAXOU

„Jednoducho to urob, urob to jednoducho“

Právnu prax vykonávam od roku 1998. Prvých 10 rokov som pracovala najskôr ako podniková právnička v telekomunikačnej firme Eurotel, potom ako vedúca oddelenia právnikov a compliance v Citibank. V Krivak & Co som od roku 2006. Od roku 2010 som partnerka kancelárie.

Mám skúsenosti s prácou pre veľké nadnárodné korporácie, ale aj pre malé osobne riadené firmy. Som praktická a hľadám jednoduché riešenia. Pracujem rýchlo, efektívne a dôsledne. Angličtinu aktívne používam od vysokej školy.

Najviac služieb som poskytovala klientom v oblasti finančného práva (poskytovanie financovania, obchodovanie na finančných trhoch, regulácia bánk, obchodníkov s cennými papiermi, platobné služby, platobné inštitúcie), v oblasti obchodného práva (rozbiehanie nových spoločností, predaj spoločností), pracovného práva (skončenie pracovného pomeru), v kancelárii som aktívne participovala na zastupovaní klientov v rôznych súdnych sporoch (náhrada škody, akcionárske spory).

Ku každému klientovi mám osobný prístup a jeho prípad považujem za vlastnú vec.

ŠPECIALIZÁCIA

Draftovanie na mieru šitých finančných a obchodných kontraktov, zriaďovanie účinného zabezpečenia pohľadávok klientov, posudzovanie právnych rizík už realizovaných alebo pripravovaných transakcií, manažment licenčného procesu v regulovaných oblastiach, prispôsobenie globálnych zmluvných podmienok korporácií slovenským pomerom, posudzovanie súladu s predpismi v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa, ochrana osobných údajov.

KONTAKT