Krivak & Co

Alžbeta Jandová

KONCIPIENTKA S 1-ROČNOU PRAXOU

„Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete.“
ĽUDOVÍT VELISLAV ŠTÚR

Štúdium práva som si vybrala z túžby poznať fungovanie spoločnosti.

Mojou Alma Mater je Trnavská univerzita v Trnave, kde som promovala v júni 2019.

Počas štúdia som absolvovala stáž v Kancelárii verejnej ochrankyne práv, a tiež stáž na Úrade vlády SR – sekcia vládnej legislatívy. Ďalšie skúsenosti som získavala počas absolventskej praxe v Advokátskej kancelárii BÁNOS & KOŠÚTOVÁ s. r. o. Súčasťou Krivak & Co som sa stala v novembri 2019. S nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami sa chcem podeliť a utvrdiť tak dobro práva v praxi.

Momentálne aktívne spolupracujem s právnikmi na prípadoch našich klientov. Mám záujem venovať sa predovšetkým obchodnému právu a vybraným oblastiam občianskeho práva. Viem sa rýchlo zorientovať v problematike a vyhľadať potrebné informácie. Mám rada výzvy, teším sa z každého nového prípadu a mám úprimný záujem nájsť to najvhodnejšie riešenie pre klienta.

ŠPECIALIZÁCIA

Obchodné právo

KONTAKT