NÁŠ PRÁVNY TÍM

Záleží nám na dosiahnutí najlepšieho
výsledku pre našich klientov

image

Martin Krivák

advokát

Právnu prax vykonávam od roku 1990. Od roku 1996 ako advokát, kedy som založil Krivak & Co. Absolvoval som zahraničné stáže …

image

Jana Štulrajterová

advokátka

Právnu prax vykonávam od roku 1998. Prvých 10 rokov som pracovala najskôr ako podniková právnička…

image

Marianna Čopíková

advokátka

Členkou tímu Krivak & Co som sa stala po absolvovaní PF UMB v Banskej Bystrici v júli 2013. Skúsenosti s právom som získavala už počas štúdia …

VÝBEROVÉ KONANIE
Paralegal/Bakalár

Študent ktoréhokoľvek ročníka právnickej fakulty (dohoda o brigádnickej práci študenta) alebo

Absolvent bakalárskej časti štúdia na právnickej fakulte s prerušeným štúdiom alebo ďalej študujúci diaľkovo (trvalý pracovný pomer) alebo

Akýkoľvek schopný neprávnik (trvalý pracovný pomer)

Záujem o právo a o dlhodobú spoluprácu s našou kanceláriou

Príprava podkladov pre advokátov, jednoduchých zmlúv, právnych bleskoviek,asistentské  a administratívne práce, kontakt s úradmi a súdmi, vyhľadávanie informácií

VÝBEROVÉ KONANIE
Junior právnik/Senior právnik

Absolvent právnickej fakulty

Právnik alebo advokát s praxou

Schopnosť pracovať samostatne

Záujem o dlhodobú spoluprácu s našou kanceláriou

Záujem o právo a o zvyšovanie odbornosti

Záujem o klienta,  osobný vzťah ku klientovi