Blog

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 02.08.2019 – 31. týždeň

243/2019

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o …

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 01.07.2019 – 27. týždeň

188/2019

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

Schválené: 19.06.2019                                                                           Platné: …

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.03.2019 – 10. týždeň

62/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov.

Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.03.2019                                                                           Účinné: 01.04.2019


63/2019

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa …

0

Vyhlásené v Zbierke zákonov dňa 04.02.2019 – 6. týždeň

27/2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 349/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.

Schválené: 01.02.2019                                                                           Platné: 04.02.2019                                                                           …

0