Kategória: Legal news

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Zverejnené 09. 07. 2018 – 28. týždeň Schválená novela Autorského zákona Prezident SR podpísal novelu zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Novelou sa zavádza nová zákonná výnimka z autorského práva a práv súvisiacich  s autorským právom, ktorou sa zlepšuje dostupnosť diel pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté…

Pozrieť viac
0

Firemná kultúra – zodpovedné podnikanie a dobrá povesť Slovenské firmy pripisujú stále väčší dôraz na zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi. A dôvodom nie je len to, že štát dodržiavanie predpisov kontroluje a ich porušovanie sankcionuje. Dodržiavanie predpisov začína aj u nás patriť k firemnej kultúre a stáva sa podstatnou súčasťou zodpovedného podnikania a dobrej povesti jednotlivých…

Pozrieť viac
0