Krivak & Co

Atletika Bratislava

ATLETIKA BRATISLAVA

V zdravom tele zdravý duch!

Od roku 2015 finančne podporujeme aktivity združenia Atletika Bratislava, ktorého hlavným zámerom je ukázať deťom a mládeži prospešnosť zdravého životného štýlu spojeného so športom. Navštevujú základné školy, usporadúvajú športové akcie, denné detské tábory, prepájajú starších skúsených atlétov s mladšími. Na záver roka organizujú koncoročnú atletickú exhibíciu Vianočné štarty.

KOMUNITNÉ PROJEKTY

Dostalo sa nám dostatok zdravia, práce, máme strechu
nad hlavou a žijeme v nadbytku

Chceme sa s týmito výsadami podeliť