Deň: 14. júla 2021

Krivak & Co

Legal News

LEGAL NEWS

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi, ktorej hlavným cieľom je harmonizovať právny rámec krytých dlhopisov, ktoré musia spĺňať určité štrukturálne požiadavky. Novela prináša rozšírenie okruhu aktív, ktoré je možné zahrnúť do krycieho…

Pozrieť viac
0