Aequum et bonum est lex legum

(Spravodlivosť a dobro je zákon zákonov)

Služby

Naši právnici dôkladne poznajú špecifiká slovenského právneho a podnikateľského prostredia a dokážu ich využiť pri poskytovaní služieb.

Znalosti a skúsenosti advokátskej kancelárie Krivak & Co, s.r.o. pokrývajú všetky hlavné právne oblasti. Nižšie uvádzame hlavné oblasti práva, v ktorých poskytujeme právne služby najčastejšie. Sme však schopní poskytnúť právne služby v celom spektre verejného aj súkromného práva, vrátane trestného práva, konkurzného práva, práva duševného vlastníctva, či práva medzinárodného obchodu.

Kancelária poskytuje praktické a komerčne orientované právne poradenstvo a vždy sa usiluje o nájdenie vyhovujúcich riešení pre dosiahnutie cieľov daného klienta. Pre každého klienta a každý prípad zostavujeme tím právnikov so špecializáciou pre danú oblasť práva tak, aby sa zabezpečilo optimálne poskytovanie služieb klientovi.

Právne služby poskytuje kancelária domácim aj zahraničným klientom, predovšetkým v Bratislave ale aj v iných častiach Slovenska a v prípade potreby v Českej republike.

Advokátska kancelária Krivak & Co, s.r.o. sa špecializuje najmä na nasledovné právne oblasti: 

 

Vo väčšine uvedených právnych oblastí právnici kancelárie vykonávajú aj prednášateľskú a lektorskú činnosť, a to špecificky podľa požiadaviek klientov.

Základný prehľad referencií a skúseností pre jednotlivé oblasti práva je uvedený v časti Referencie.