Experto credite!

(Verte skúsenému!)

Vergilius

PRÁVNE BLESKOVKY

Aktuálne vydanie

Právne bleskovky Február 2018

V tomto vydaní Právnych bleskoviek za obdobie od 01.02.2018 do 28.02.2018 Vám prinášame prehľad zverejnení v Zbierke zákonov, rovnako Vás chceme oboznámiť s prijatou novelou zákona o ochrane pred legitimáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj so schválenou novelou Zákonníka práce.

Staršie vydania

Právne bleskovky Január 2018

V tomto vydaní Právnych bleskoviek za obdobie: 01.01.2018 - 31.01.2018  Vám prinášame prehľad zverejnení v Zbierke zákonov. 

Právne bleskovky November 2017

V tomto vydaní Právnych bleskoviek za obdobie od 01.11.2017 do 30.11.2017  Vám prinášame prehľad zverejnení v Zbierke zákonov, medzi ktoré patrí aj novela Obchodného zákonníka, novela zákona o bankách, novela daňového poriadku a iné. V prehľade pripravovaných legislatívnych zmien Vás oboznámime  s návrhom zákona o ochrane pred legalizácou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaní terorizmu. Rovnako Vás chceme oboznámiť o schválení zákona o ochrane osobných údajov.

Právne bleskovky Október 2017

V tomto vydaní Právnych bleskoviek Vám prinášame prehľad zverejnení v Zbierke zákonov za obdobie od 01.10.2017 – 31.10.2017. V prehľade pripravovaných legislatívnych zmien Vás oboznámime  s novým zákonom o obetiach trestných činov, novelou obchodného zákona, novelou zákona o bankách a novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. Zároveň informujeme, že vláda schválila zvýšenie hrubej min. mzdy na 480 Eur za mesiac (2,759 Eur/hod.) z pôvodných 435 Eur za mesiac (2,50 Eur/hod.) s účinnosťou od 1. januára 2018.

Právne bleskovky September 2017

Prinášame Vám prehľad zverejnení v Zbierke zákonov za obdobie od 01.09.2017 – 30.09.2017. V prehľade pripravovaných legislatívnych zmien Vám stručne predkladáme obsah nového zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach, novely zákona o cenných papieroch a investičných službách, novely zákona o verejnom obstarávaní, novely zákona o e-Governmentu a novelu zákona o patentoch.

Právne Bleskovky August 2017

 V týchto Právnych bleskovkách Vás budeme informovať a zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 01.08.2016 - 31.08.2016.

Právne bleskovky Júl 2017

 Prinášame Vám nové vydanie Právnych bleskoviek, v ktorých Vás budeme informovať o zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 01.07.2017 – 20.07.2017.

Právne bleskovky Jún 2017

 V týchto Právnych bleskovkách Vás budeme informovať a zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 01.06.2016 - 30.06.2016.

Právne bleskovky Máj 2017

Prinášame Vám nové vydanie Právnych bleskoviek, v ktorých Vás budeme informovať o zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 03.05.201731.05.2017.

Právne bleskovky Apríl 2017

Prinášame Vám nové vydanie Právnych bleskoviek, v ktorých Vás budeme informovať o zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 01.04.2017 – 30.04.2017. Pripravili sme si pre Vás aj prehľad dvoch navrhovaných noviel zákonov, a to zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a správneho poriadku.

Právne bleskovky Marec 2017

Prinášame Vám nové vydanie Právnych bleskoviek, v ktorých Vás budeme informovať o zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 01.03.2017 – 31.03.2017 spolu s vybranými pripravovanými zákonmi. 

Právne bleskovky Február 2017

Prinášame Vám nové vydanie Právnych bleskoviek, v ktorých Vás budeme informovať o zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 01.02.2017 – 28.02.2017 spolu s vybranými pripravovanými zákonmi.

Právne bleskovky Január 2017

Prinášame Vám nové vydanie Právnych bleskoviek, v ktorých Vás budeme informovať o zverejnených právnych predpisoch v Zbierke zákonov za obdobie: 01.01.2017 - 31.01.2017. Pripravili sme si pre Vás aj prehľad navrhovanej novely vyhlášky o odmenách.