Ius est ars boni et aequi

(Právo je umenie dobrého a spravodlivého)

Publius Iuventius Celsus, Digesta

O nás

Prestížnu právnu kanceláriu Krivak & Co. založil v roku 1996 advokát Martin Krivák. Rozhodol sa zužitkovať svoje skúsenosti a vytvoriť spoločenstvo mladých právnikov zameraných najmä na firemnú klientelu.

Od svojho vzniku sa kancelária úspešne uplatňuje na trhu právnych služieb na Slovensku a získala stabilné miesto medzi známymi advokátskymi kanceláriami.

Kancelária má dobré know-how predovšetkým v oblasti sporovej agendy, práva obchodných spoločností, finančného a bankového práva, majetkového práva a práva informačných technológií.

Kancelária má dynamických, profesionálnych a flexibilných zamestnancov. Začínali v nej viacerí dnes úspešní advokáti a právnici. V základnom tíme sú štyria až šiesti právnici, ktorí spolupracujú s expertmi z rôznych právnych oblastí spolu s ktorými sú schopní poskytnúť komplexné poradenstvo. Aj v prípade spolupráce s externými špecialistami kancelária vždy sama zabezpečuje všetky výstupy a komunikáciu s klientom. Umožňuje to poskytovanie kvalitných profesionálnych služieb s menším tímom za akceptovateľnú cenu.

Dobrý vzťah s klientom je pre nás priorita. Kladieme dôraz na formuláciu jasných výstupov tak, aby boli zrozumiteľné aj pre tých, ktorí nemajú právnické vzdelanie. Snažíme sa hľadať tie najjednoduchšie riešenia a vyvarovať sa zbytočných komplikácií.

Našim cieľom je udržanie dôvery klientov prostredníctvom dobrej komunikácie a kvalitných služieb.

Ponuka právnych služieb na Slovensku je veľmi široká. Preto by sme radi zdôraznili v čom sú naše služby odlišné od služieb ostatných: