Vigilantibus iura

(Právo je na strane ostražitých)

Legal News

V Legal News Vám prinášame informácie o nových právnych predpisoch alebo o návrhoch zmien v existujúcich právnych predpisoch. Niekedy prispievame aj článkami k právnym otázkam, ktorými sa aktuálne zaoberáme, alebo ktoré práve rezonujú v spoločnosti. Snažíme sa, aby boli naše príspevky zrozumiteľné aj pre neprávnikov, no aby si zachovali právnu odbornosť.

Privítame podnety na ďalšie témy z Vašej strany a radi zodpovieme Vaše otázky. Ak hľadáte priestor pre uverejnenie vlastného príspevku, sme ochotní Vám ho poskytnúť za predpokladu, že jeho obsah bude zodpovedať našim štandardom.

V tejto sekcii našej internetovej stránky si tiež všimnite právne bleskovky, v ktorých na dvojtýždennej báze stručne informujeme o novelách a nových predpisoch uverejnených v Zbierke zákonov, ako aj o tých, ktoré sa pripravujú.

 

Chcete odoberať Legal News?

Ak si želáte dostávať upozornenie o pridaní nového príspevku do Legal News, prihláste sa nižšie.

Meno:
Priezvisko:
E-mail: