Ius est ars boni et aequi

(Právo je umenie dobrého a spravodlivého)

Publius Iuventius Celsus, Digesta

2014

 25.09.2014

Partnerka našej advokátskej kancelárie Jana Štulrajterová bola na právnom tréningu, ktorý organizovala nadácia Pontis v rámci projektu Advokáti Pro Bono. Pontis spolu s neziskovými organizáciami, ktoré prostredníctvom projektu Advokáti Pro Bono dostávajú bezplatnú právnu pomoc, poskytuje zapojeným advokátom možnosť vzdelávať sa v oblastiach, v ktorých môžu svojimi skúsenosťami prispieť neziskové organizácie. Tréning „Kvalita súdnych rozhodnutí“ viedol právnik organizácie Via Iuris Peter Wilfling a sústredil sa na nedostatky v odôvodneniach súdnych rozhodnutí. Stretnutie malo živý diskusný charakter, viac sa hovorilo o možnostiach podania dovolania v zmysle ustanovenia §237 písm. f) OSP a o aktuálnej judikatúre ústavného súdu v tejto súvislosti.

 

 03.07.2014 - Shandong Business Days in Slovakia

V priestoroch historickej budovy NR SR na Župnom námestí sa uskutočnilo obchodno-investičné fórum organizované Slovenskou čínskou obchodnou komorou v spolupráci s Čínskoru radou medzinárodného obchodu provincie Shandong za účelom rozvoja vzájomných investičných príležitostí a nadviazania možnej spolupráce pri spoločných projektov. Spomedzi prezentácií účastníkov nás zaujali myšlienky pána Gong Hongjuna z Shandong Wohr Heavy Industry Technology Co.,Ltd, ktorý zanietene hovoril o nevyhnutnosti vyriešenia parkovacích problémov vo veľkých mestách. Firma má vysoké ciele presadiť progresívne spôsoby parkovania nezaberajúce miesto a ponechávajúce priestor pre zeleň v mestách. Prinášajú nové parkovacie technológie, o niektorých z nich nás generálny manažer firmy informoval podrobnejšie aj prostredníctvom videoprezentácie. Ďalšou fascinujúcou rečníkou bola pani Jing Chcen, vedúca predstaviteľka advokátskej kancelárie Shandong Chenjing Law Firm, s ktorou sme osobne stretli počas bilaterálnych rokovaní a dohodli sa na vzájomnej spolupráci.

 

 23.06.2014
Martin Krivák a Jana Štulrajterová zúčastnili konferencie organizovanej Americkou obchodnou komorou (AmCham) v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Konferencia mala názov “10 Years in the EU: Opportunities for Business Competitiveness & Growth” a konala sa pod záštitou podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Úvodnými rečníkmi bol okrem pána Šefčoviča aj premiér Robert Fico a venovali sa najmä zhodnoteniu toho, čo členstvo v Európskej únii Slovensku prinieslo a čo ešte môže priniesť. Veľa sa hovorilo o dôležitosti využiť fondy Európskej únie a v ďalšej všeobecnej panelovej diskusii tiež o konkurencieschopnosti Európy voči ostatnému svetu, ale aj o nevyhnutnosti podpory malých a stredných podnikov na Slovensku. Okrem váženého hosťa z Európskej komisie - generálneho riaditeľa pre podnikanie a priemysel, patrili k panelistom aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR pán Pavol Pavlis a štátny tajomník Ministerstva financií SR pán Vazil Hudák. Po obede sa konferencia rozdelila na tri osobitné panelové diskusie, ktoré sa bližšie venovali problematike duševného vlastníctva a inovácií, problematike verejného obstarávania a problematike energetickej efektívnosti v praxi. Zástupcovia našej kancelárie sa zúčastnili panelu, ktorý sa venoval verejnému obstarávaniu.
  

 

 12. - 14. 06. 2014

 * JUDr. Martin Krivák sa zúčastnil XXII. Konferecie Karlovarských právnickych dní. Program tejto konferencie bol zameraný na viacero tém z oblasti občianskeho, obchodného, trestného, medzinárodného a európskeho práva. Jednotlivé prednášky viedli významné osobnosti z oblasti práva Slovenskej republiky, Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Luxemburska a Paríža. JUDr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06.05.2014

* Pri príležitostí desiateho výročia vstupu desiatich krajín bývalého východného  bloku vrátane Slovenska do Európskej únie bola usporiadaná slávnostná večera,  ktorej čestným hosťom bol Jean-Calude Juncker, kandidát na post predsedu  Európskej komisie a aktuálny minister práce Luxemburska. Pozvanie na túto  vzácnu údalosť prijal aj Martin Krivák, ktorý mal možnosť stretnúť sa s viacerými zahraničnými a domácimi predstaviteľmi politického, podnikateľského a akademického prostredia.

 

 

 

 

 

  

 

23.04.2014

* Zúčastnili sme sa na vynesení odvolacieho rozsudku na Krajskom súde v Bratislave v konaní o náhradu škody, v ktorom naša kancelária zastupuje Ministerstvo hospodárstva SR. O termíne vyhlásenia rozsudku nás súd informoval 14. apríla a tak sme s napätím očakávali výsledok tohto dôležitého sporu  o náhradu škody vo výške 94.486.116 €. Náhrady škody sa domáhali Slovenské elektrárne, a.s. voči Ministerstvu hospodárstva SR. Slovenské elektrárne tvrdili, že škoda im vznikla kvôli nezákonnému rozhodnutiu Ministerstva hospodárstva SR, ktorým bola Slovenským elektrárňam uložená povinnosť dodať elektrickú energiu domácnostiam a malým podnikom za regulované ceny. Krajský súd v Bratislave rozhodoval o odvolaní Slovenských elektrární proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II z 19.7.2012, ktorým okresný súd žalobu Slovenských elektrární zamietol. Krajský súd rozhodnutie okresného súdu v plnom rozsahu potvrdil a plne sa stotožnil s našou argumentáciou, že vznik škody, ktorá mala vzniknúť Slovenským elektrárňam, a.s. nemohlo vyvolať len samotné rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR. Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave predstavuje pre našu kanceláriu profesionálny úspech. Myslíme si, že sme spor argumentačne veľmi dobre zvládli a zachránili sme štátu značnú sumu peňazí.

* Jana Štulrajterová sa zúčastnila legislatívneho tréningu, ktorý zorganizovala nadácia Pontis. Tréning bol určený pre advokátov pracovnej skupiny zameranej na problémy ľudí bez domova. Táto pracovná skupina vznikla v rámci projektu Advokáti Pro Bono, v ktorom je  naša kancelária dlhodobo zapojená. Cieľom legislatívneho tréningu bolo sprostredkovanie informácií, ktoré pracovnej skupine pomôžu pri práci na návrhoch zákonov smerujúcich k systémovým zmenám pre pomoc ľuďom bez domova. Legislatívny tréning viedol advokát Jaroslav Pilát, ktorý bol podpredsedom legislatívnej rady Vlády SR. Bolo to veľmi užitočné a zaujímavé stretnutie.
Apríl

 * Nielen práca a vzdelávanie šľachtí ducha, ale prispieva k tomu aj fyzická aktivita človeka. Túto ideológiu označovali Gréci už v antických dobách pojmom kalokagatia a súhlasí s ňou aj Martin Krivák. Medzi posledné udalosti, do ktorých sa aktívne zapojil, patrí ČSOB Bratislava marathon 2014 a Národný beh Devín Bratislava v disciplíne polmaratón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02. - 03. 04. 2014

* Začiatkom apríla sa v Smoleniciach uskutočnila koferencia s názvom Obchodná spoločnosť ako právnicka osoba: teoretické východiská a praktické implikácie, ktorá sa konala pod záštitou SAV. JUDr. Martin Krivák ako účastník si vypočul názory nielen domácich, ale aj zahraničných právnikov (Česká republika a Nemecko) k reálnym problémom súvisiacich s činnosťou obchodnej spoločnosti. Konferencia splnila očákavania a získané informácie budú predstavovať pre JUDr. Martina Kriváka ďalší prínos pre jeho pôsobenie v právnej sfére.

 02.04.2014

* V rámci pokračujúcej spolupráce s Nadáciou Pontis na projekte Advokáti Pro Bono sa Jana Štulrajterová stala členkou pracovnej skupiny, ktorá sa bude aktívne zaoberať legislatívnym riešením problematiky bezdomovectva na Slovensku. Pracovná skupina mala prvé stretnutie 2.4.2014 a bolo to veľmi dobré stretnutie. Vytvorili sa 3 menšie tímy, ktoré budú pracovať na konkrétnych záležitostiach. Jana Štulrajterová je v tíme s Martinom Provazníkom z kancelárie bnt attorneys-at-law, so Sergejom Károm z OZ Vagus a s právnikom a sociálnym pracovníkom Ivanom Lorencom. Tento tím sa zameria na otázku prístupu k úradom pri zmene trvalého pobytu, definíciu človeka bez domovu a finančné odľahčenie získavania občianskych preukazov pre ľudí bez domova. Ešte pred začatím samotnej práce na návrhu legislatívnych zmien organizuje Nadácia Pontis legislatívny tréning pre všetkých zúčastnených právnikov. 23.4.2014 pomôže odborník v oblasti prípravy legislatívnych návrhov členom pracovnej skupiny lepšie sa zorientovať v tejto problematike.

01.04.2014 

* Advokátska kancelária Krivak & Co, s.r.o. sa zapojila do súťaže Právnicka firma roka 2014 a v kategórií Sporová agenda sa zaradila medzi odporúčané advokátske kancelárie. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže sa konalo v Radisson Blu Carlton, ktorého sa zúčastnili JUDr. Martin Krivák, JUDr. Jana Štulrajterová, JUDr. Martin Baláž a Mgr. Marianna Čopíková. Okrem vyhlasovania ocenení určených právnickym firmám, sa prvykrát udelilo aj ocenenie za Judikát roka 2014, ktorým sa stalo rozhodnutie NS SR, sp. zn. 6Cdo 169/2011. 

 

 

 

 

 

 

 Marec

* Jana Štulrajterová sa zúčastnila na seminári k Zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý organizovala spoločnosť Wolters Kluwer s.r.o. Lektorom seminára bol predseda jedného zo správnych senátov Najvyššieho súdu SR, JUDr. Ivan Rumana, ktorý sa vo svojej praxi zaoberá najmä prieskumom zákonnosti rozhodnutí Úradu priemyselného vlastníctva SR, Finančného riaditeľstva SR a Protimonopolného úradu SR. Lektor bo výborný a podnecoval živú diskusiu medzi účastníkmi seminára. Akcia bola zaujímavá a prínosná, najmä z hľadiska otázky kedy vzniká fiktívne rozhodnutie a vymedzenia hranice, kedy má informáciu povinná osoba k dispozícii a kedy by ju už musela vytvoriť. 

* Mgr. Marianna Čopíková sa zúčastnila odborného seminára na tému: Dedenie a dedičské konanie. Prednášateľom bol sudca JUDr. Róbert Urban, ktorý praktickými príkladmi z praxe objasňoval zákonnú úpravu a jej prípadne nejasnosti s odkazom na judikatúru Najvyššieho súdu SR. 

 13.03.2014

* Združenie pre rozvoj investícií (ISA- Investment Support Association) usporiadalo začiatkom marca neformálne stretnutie v priestoroch vínnej pivnice a reštaurácie Hotela Matyšák. Krivak & Co, s.r.o ako člen ISA v zastúpení JUDr. Jana Štulrajterová a Mgr. Marianna Čopíková sa zúčastnili ochútnavky vína spojenej s predstavením spoločnej práce predstaviteľov ISA a pracovníkov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

 

 

Panelová diskusia na Business Seminar
03.02.2014

* JUDr. Jana Štulrajterová s Mgr. Mariannou Čopíkovou sa zúčastnili Business Seminar v Bratislave, ktorý organizovala Americká obchodná komora na Slovensku. Európska komisárka Connie Hedegaard na seminári so zanietením odprezentovala návrh rámcovej politiky EÚ pre klímu a energie, ktorý predpokladá zníženie emisií a výfukových plynov o 30-40% do roku 2030. Súčasťou podujatia bola aj panelová diskusia s Ministrom životného prostredia Petrom Žigom.

 

Február

* Vo februári sa JUDr. Martin Krivák zúčastnil stretnutia s členmi spolupracujúcej advokátskej kancelárie v Amsterdame v súvislosti s členstvom v IBA - International Bar Association. Stretnutie malo pracovný charakter a prinieslo osoh obom zúčastneným stranám.

31.01. 2014
* Plánujeme sa aktívne zapojiť do pracovnej skupiny organizovanej Nadáciou Pontis, ktorá sa bude tento rok venovať systémovej pomoci neziskovkám zameraným na pomoc ľuďom bez domova. Pôjde o pomoc vačšiemu počtu neziskoviek a väčšej skupine sociálne vylúčených ľudí. Po dobrej skúsenosti s Nadáciou Pontis a programom Advokáti Pro Bono budeme pokračovať aj naďalej v tejto spolupráci. Chceme tým prispieť k budovaniu občianskej spoločnosti a k väčšej spoločenskej zodpovednosti.
Business breakfast
 16.01.2014

* Koncipienti Mgr. Marianna Čopíková a Mgr. Marián Gabriž sa zúčastnili Business breakfast organizovaného Americkou obchodnou komorou na tému rekodifikácie Autorského zákona. Obsah pripravovaných legislatívnych zmien objasnili JUDr. Anton Škreko, PhD. z Ministerstva kultúry SR a JUDr. Zuzana Adamová, PhD., členka rekodifikačnej komisie. 

 

 15.01.2014

* Mgr. Marianna Čopíková zastúpila advokátsku kanceláriu Krivak & Co, s.r.o. na stretnutí právnej pracovnej skupiny ISA. Zúčastnení diskutovali  o potenciáílnych podmienkach, ktoré by mohli zlepšiť prílev zahraničných investicií a definovali si konkrétnejšie ciele na rok 2014.