Duo cum faciunt idem, non est idem

(Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté)

Publius Afer Terentius

Krivak & Co

Od svojho vzniku sa kancelária úspešne uplatňuje na trhu právnych služieb na Slovensku a získala stabilné miesto medzi známymi advokátskymi kanceláriami.

Kancelária má dobré know-how predovšetkým v oblasti práva obchodných spoločností, finančného a bankového práva, majetkového práva a práva informačných technológií.

NAŠE SLUŽBY

 • Právo obchodných spoločností
 • Fúzie a akvizície
 • Obchodné a občianske zmluvné právo
 • Bankové a finančné právo
 • Zastupovanie v súdnych, správnych
  a rozhodcovských konaniach/mediácia
 • Zastupovanie v konkurzom konaní
  a reštrukturalizácii
 • Pracovné právo
 • Právo duševného vlastníctva a IT právo
 • Ochrana osobných údajov
 • Európske a medzinárodné právo
 • Ochrana hospodárskej súťaže
 • Nehnuteľnosti a stavebníctvo
 • Verejný sektor, regulácia,
  verejná podpora a príprava zákonov
Je dobré byť informovaný včas.

Prinášame právne novinky z oblasti slovenského a európskeho práva s odborným komentárom právnikov našej advokátskej kancelárie.

Pripravované a zverejnené novelizácie slovenských právnych predpisov v skratke

Nová stránka s informáciami o právnych otázkach a zaujímavých aktuálnych prípadoch